Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/qarchir/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
ثبت نام شرکت کنندگان

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

فرم ثبت نام مشارکت در بخش ساخت

 

 پنجمین کارگاه‌ْمسابقه قوام الدین شیرازی

 

فرآیند: 

  فرآیند ثبت نام جهت مشارکت در ساخت آثار در دو مرحله صورت می پذیرد. 

  ۱- شرکت کنندگان میتوانند  از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ جهت ثبت نام و واریز وجه اقدام کنند. 

- در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸، مرحله داوری آثار بخش طراحان انجام خواهد شد و ۸ اثر منتخب برای ساخت  در تاریخ ۲۳ فروردین معرفی میگردند. 

۲- از تاریخ ۲۴ فروردین لغایت ۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۸ شرکت کنندگان می بایست با ورود مجدد به سامانه ثبت نام و وارد کردن کد رهگیری نسبت به انتخاب طرح مورد نظر جهت مشارکت اقدام کنند.

 نکات : 

ارسال فرم، به منزله تکمیل ثبت نام نیست و شرکت کنندگان می‌بایست مبلغ  ۲/۵۰۰/۰۰۰ ﷼ به  شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۱۱۸۸۸۴۶۶۶  به نام مهدی پیروی، عبدالوهاب زنکنه واریز نمایند. عدم واریز وجه به منزله انصراف از‌ ثبت نام تلقی می شود. 

 

اولویت انتخاب طرح و گروه طراحی جهت مشارکت در بخش ساخت با افرادی‌ است که زودتر فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنند.

 

 طرح ها و گروه های طراحی منتخب و رزومه ایشان از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ بر روی وبسایت کارگاه‌ْمسابقه و همچنین در اینستاگرام q.arch.official قرار خواهد‌گرفت. 

 شرکت کنندگان می بایست از تاریخ ۲۴ فروردین لغایت ۱ اردیبهشت نسبت به انتخاب اولویت های طرح و گروه طراحی مورد نظر خود اقدام کنند.

 ظرفیت هر گروه با در نظر گرفتن طراحان حداکثر ۱۵ نفر است. پس از تکمیل هر گروه، اولویت‌های بعدی شرکت کننده معیار تصمیم گیری می‌باشد. 

چنانچه شرکت کننده‌ای در هیچ یک از اولویت‌های خود پذیرفته نشد، به صلاحدید دبیرخانه در یکی از گروه‌های دیگر قرار خواهد گرفت. 

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

لطفا از میان مربی های پنجمین دوره کارگاهْ مسابقه، انتخاب اول تا چهارم خود را مشخص نمایید:

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

آیین نامه و ضوابط شرکت در کارگاه‌ْ مسابقه قوام الدین شیرازی: 

مسئولیت طراحی، ‌ارائه و اجرای طرح و هدایت گروه شرکت کننده بر عهده گروه طراحی می باشد . شرکت کننده موظف است همکاری های لازم را جهت انجام کار گروهی تحت هدایت گروه طراحی به عمل آورد.

رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی در کلیه مراحل مسابقه الزامی می باشد.

رعایت نکات ایمنی و  به همراه داشتن تجهیزات فردی لازم جهت کار در محیط کارگاهی الزامی می‌باشد.

مالکیت معنوی اثر ساخته شده متعلق به گروه طراحی می‌باشد. گروه طراحی موظف است در زمان انتشار اثر نسبت به نامبردن از همکاران مرحله ساخت، اقدام نماید. کارگاه مسابقه مسئولیتی در قبال تخطی گروه طراحی ندارد.

مالکیت فیزیکی اثر ساخته شده متعلق به کارگاه‌ْ مسابقه می باشد.

دریافت گواهی شرکت در کارگاه‌ْ مسابقه منوط به مشارکت فعال در ساخت اثر ، کارگاه های پیش بینی شده و نشست های تخصصی می باشد.

هزینه پرداختی بعنوان مشارکت در ساخت آثار دریافت می گردد و به هیچ عنوان و در هیچ مرحله ای عودت داده نمی شود.

ورودی نامعتبر است
من روبات نیستم:
ورودی نامعتبر است